Veiligheid bij transportsystemen

Veiligheid bij een niet aangedreven transportsysteem

Medewerkers werken vaak aan of in de buurt van transportsystemen. Deze brengen enige veiligheidsrisico’s met zich mee. Hoe houden we dit veilig? In dit artikel gaan we dieper in op de veiligheid bij transportsystemen. We maken hierbij onderscheid naar niet aangedreven en aangedreven transportsystemen.

Veiligheid bij een niet aangedreven transportsysteem

Bij niet aangedreven transportsystemen, vaak zijn dit rollenbanen, is het belangrijk dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Dit betekent een degelijke rollenbaan met sterke frames en sterke steunen. Maar we doen meer. Omdat de medewerkers vaak aan of tegen de rollenbaan staan te werken is het belangrijk om scherpe hoeken en randen te vermeiden. En met zijgeleiding en eindstops kunnen we voorkomen dat er producten van de rollenbaan af vallen. Omdat elke situatie weer anders is dient er per opstelling bekeken te worden of er gevaarlijke situaties zijn en zo ja, hoe deze voorkomen kunnen worden. Hiervoor kan de gebruiker een RI&E maken.

Veiligheid bij een aangedreven transportsysteem

Bij aangedreven transportsystemen is veiligheid nóg belangrijker. Omdat op deze transportsystemen één of meerdere motoren zitten die het systeem laten draaien mag dit niet tot ongelukken leiden. Ook niet omdat deze systemen vaak automatisch aangestuurd worden en dus op een willekeurig moment kunnen gaan draaien of stoppen. Naast de eisen die we dus stellen aan de niet aangedreven rollenbanen gelden bij deze rollenbanen dat de omgeving veilig moet zijn en dat medewerkers niet met ledematen bekneld kunnen raken. Daarom zijn motoren en aandrijvingen zoals kettingen en riemen vaak mechanisch afgeschermd.

Veilige bediening

Bovendien moet er een veilige besturing met een veilige bediening en noodstops voorzien worden. Kortom de complete werking moet veilig zijn. Vanuit de leverancier moeten dus de gevaren in kaart gebracht en afgedekt worden. Omdat dit voor iedere situatie weer anders is en afhankelijk van de werkwijze en het werkproces moet dit iedere keer in kaart gebracht worden.

CE-markering

Omdat de aangedreven rollenbanen voorzien zijn van motoren vallen deze onder de machinerichtlijn en moeten deze geleverd worden met een CE-markering als teken dat ze voldoen aan deze machinerichtlijn. En het is altijd goed als de gebruiker hiervoor nog een RI&E maakt. Omdat de veiligheid van de medewerkers vaak van meer af hangt dan enkel het transportsysteem.

Technische en organisatorische oplossingen

Kortom, managers en andere leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun werknemers aan de productielijnen, hebben dus keuze uit verschillende branchegerichte oplossingen. Deze kunnen genomen worden op zowel organisatorisch als technisch niveau. Denk aan organisatorische oplossingen als het gekeurde machines en installaties, een veilige opstelling van de transportsystemen en het consistent onderhouden van alle apparatuur. Op technisch niveau kunnen veiligheidsstops, snelheidsmonitoren en bijvoorbeeld een eindschakelaar de veiligheid waarborgen.

Wil je  meer weten?

Benieuwd welke veiligheid voor jouw situatie de beste oplossing is? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee.